jeudi 14 juin 2007

* Về Hồ Chí Minh (2007)

Hồ Chí Minh
Trần Dân Tiên và Hồ Chủ tịch (1946)
Trần Dân Tiên và Hồ Chủ tịch (2)
Trần Dân Tiên và Hồ Chủ tịch (3)
Trần Dân Tiên và Hồ Chủ tịch (4)
Trần Dân Tiên và Hồ Chủ tịch (5)
Trần Dân Tiên và Hồ Chủ tịch (Kết)

T. Lan: Vừa đi đường vừa ... (19.?.)
T. Lan: Vừa đi đường vừa ... (2)
T. Lan: Vừa đi đường vừa ... (Kết)

HCM Toàn tập (1919-1969)

Việt Thường ok
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (2002)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (3-4)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (5-6)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (7-8)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (9-10)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (11-12)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (13-14)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (15-16)
Sự Tích: Con Yêu Râu Xanh ở VN (Kết)

Minh Võ : ok
Đàn Chim Việt phỏng vấn Minh Võ (2006)
HCM bị Lê Duẩn khống chế? (2006)
Stalin - Hồ, ... Lịch Sử Tái Diễn? (2006)
HCM và cuộc sống “thánh thiện” (2005)
... Vụ bán Phan Bội Châu cho ... Pháp (2003)
Hồ Chí Minh đã bị giết? (2001)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tăng Tuyết Minh vợ HCM ? (2007) ok
Nông Thị Trưng mẹ đẻ Nông Đức Mạnh? (2006) ok
Lăng Hồ Chí Minh (2007)

Tiếu Lâm ...
Nhiều tác gỉa ... (2007)

---------------------------------------------------------------------
Trich:
http://geocities.com/xoathantuong/

http://geocities.com/xoathantuong/xtt_nd.htm

---------------------------------------------------------------------

- Tìm hiểu Hồ Chí Minh - (vnexodus)

- Who Is Ho Chi Minh
- thucchatHcm
THỰC CHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH (1/8) (trích "Bộ Mặt Thật của HCM" của N. Thuyên) ... Nguyễn Ái Quốc/Hồ chí Minh (HCM) đã len lỏi tới Hội nghị, đích thân trao một ...www.toquocth.com/inhalt/toiacVC/thucchathcm.htm

Aucun commentaire: