jeudi 14 juin 2007

Ðảng Cộng Sản Việt Nam bắt nhân dân học tập là vi hiến

Luật Sư Ðài: Ðảng Cộng Sản Việt Nam bắt nhân dân học tập là vi hiếnHÀ NỘI 14-1 (NV) - Nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra một chiến dịch “học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” buộc “cán bộ, đảng viên và nhân dân” phải thi hành.
“Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Ðảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng đẻ mọi người Việt Nam học tập và noi theo.”
Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Việt Nam viết mở đầu bản chỉ thị số 06-CT/TW, đề ngày 7- Tháng Mười Một 2006, của Bộ Chính Trị gửi các cấp từ trung ương tới địa phương như vậy.
Ðây không phải là lần đầu tiên đảng Cộng Sản Việt Nam bắt nhân dân cả nước học tập “tư tưởng và đạo đức” Hồ Chí Minh. Ông Hồ chết ngày 2 Tháng Chín năm 1968 đúng vào ngày quốc khánh của chế độ nhưng vì dị đoan, ngày hôm sau mới được loan báo. Tư tưởng của ông chắp vá, vay mượn một số câu nói, ý tưởng của một số triết gia đông tây trong khi “đạo đức” của ông đáng ca ngợi thế nào, đã được một số sách biên khảo hoặc hồi ký khui ra mấy năm gần đây. Ông có bao nhiêu vợ, con rơi ở đâu, các tài liệu ở Trung Quốc, ở Nga và Việt Nam soi rọi cho thấy sự thật nhưng chế độ Hà Nội vẫn phe lờ, vẫn đánh bóng một mẫu người “cha già dân tộc” suốt đời hy sinh tận tụy không vợ không con.

William J. Duiker, sử gia Mỹ viết năm 2002 quyển quân sử Cộng Sản Việt Nam giai đoạn 1954-1975 trong đó có những đoạn ca tụng Hồ Chí Minh nhưng đồng thời cũng nêu ra các tài liệu nói Hồ Chí Minh quan hệ với bao nhiêu đàn bà. Hà Nội gửi thư cho tác giả này xin dịch quyển sách sang tiếng Việt. Vì Duiker buộc phải dịch nguyên văn và không được lược bỏ chi tiết nào nên Hà Nội đã bỏ ý định.

Nhà văn Vũ Thư Hiên, trong quyển hồi ký chính trị “Ðêm Giữa Ban Ngày”, thuật chuyện ông Hồ làm cho một phụ nữ thiểu số tên Nông Thị Xuân có con khi đưa cô này về Hà Nội “phục vụ Bác”. Sau khi cô Xuân đẻ con trai (tên Nguyễn Tất Trung), cô đòi công khai hóa chuyện quan hệ thành vợ chồng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cô chết bí mật trong một “tai nạn xe hơi” mà giám định pháp y cho thấy đó chỉ là cớ bề ngoài. Cô đã bị siết cổ chết trước khi tai nạn (dàn cảnh) xảy ra.

“Tư tưởng, đạo đức” Hồ Chí Minh xưa nay được các lãnh tụ kế nghiệp của đảng Cộng Sản Việt Nam coi như cái đèn soi đường dẫn dắt cả nước tiến lên “xã hội chủ nghĩa”. Nhưng Luật sư Nguyễn Văn Ðài ở Hà Nội gửi cho báo Người Việt một bài viết nói rằng Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nông Ðức Mạnh bắt cả mọi người dân “học tập” như vậy là sai luật, là vi hiến. Nhân dân không thể bị ép buộc “học tập” cái thứ “tư tưởng” chắp vá vay mượn và “đạo đức” vụng trộm giết người đó. Dưới đây là nguyên văn bài viết của Luật Sư Nguyễn Văn Ðài từ Hà Nội:

Cả nước 'học tập Hồ Chí Minh'

Bộ Chính Trị của Ðảng Cộng Sản Việt Nam vừa ra chỉ thị, yêu cầu toàn dân học tập để nhận thức về những “nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bắt đầu từ Tháng Hai 2007 và kéo dài trong năm năm, đến 2011.
Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được đưa ra vào lúc Việt Nam vừa trở thành thành viên của WTO.
Nó cho thấy hai tính chất song hành tại Việt Nam hiện nay: khao khát mở cửa với thế giới, và lo ngại về nguy cơ mất quyền lực của đảng cầm quyền.

'Cấp bách'

Chỉ thị của Bộ Chính Trị, nhóm thành viên nắm quyền cao nhất trong đảng Cộng Sản, nói: “Ðây là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.”

Nó nói mục đích của cuộc vận động là “tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Ðại Hội X của Ðảng.”

Theo chỉ thị, cuộc vận động sẽ bắt đầu từ ngày 3 Tháng Hai 2007 và tổng kết vào ngày 3 Tháng Hai 2011, có sơ kết hàng năm vào ngày 19 Tháng Năm.

Chính Sách Ðổi Mới, được Ðảng Cộng Sản thông qua chính thức năm 1986, đã giúp đưa kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế toàn cầu, nâng mức sống trong người dân.
Tuy vậy, Ðảng Cộng Sản vẫn quyết tâm duy trì chế độ một đảng, và nhiều nhân vật 'bảo thủ' lo ngại mở cửa kinh tế nhiều hơn sẽ dẫn tới đòi hỏi đa nguyên chính trị.

Ðồng thời với nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, chính phủ Việt Nam cũng có những chính sách ngăn chặn dòng chảy của những tư tưởng bị xem là có ảnh hưởng tiêu cực lên xã hội
Tại hội nghị báo chí toàn quốc vừa kết thúc tuần này, Ủy Viên Bộ Chính Trị Trương Tấn Sang cảnh báo một số cơ quan báo chí “có biểu hiện coi nhẹ chức năng chính trị, tư tưởng của báo chí cách mạng, xa rời tôn chỉ, mục đích; thiếu nhạy bén chính trị.”
Cuộc vận động học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh được nói là nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức trong đảng viên và nhân dân.

Nhưng tại một đất nước không có bầu cử trực tiếp để chọn ra chính phủ, những chiến dịch như vậy là công cụ ý thức hệ truyền thống của người cộng sản, nhằm thúc đẩy và duy trì lòng trung thành của người dân.

Hơn 30 năm, sau ngày 30 Tháng Tư 1975, cả nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản được sự soi dẫn của chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi đến cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 10 năm, nhân dân đói khổ lầm than, hàng triệu người phải vượt biển đi tìm tự do và hạnh phúc ở những vùng đất khác nhau trên thế giớị Mấy chục triệu người không đi được phải ở lại để tiếp tục theo sự lãnh đạo của đảng, lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động đổi mới về kinh tế của đảng. Hai mươi năm đổi mới kinh tế, nhờ nỗ lực của cả dân tộc Việt Nam cần cù chịu khó, nhờ tư bản nước ngoài mang tiền của vào đầu tư, nhờ đồng bào hải ngoại ngày đêm lao động vất vả để gửi tiền về nên kinh tế có khởi sắc, người dân bớt đói nghèo, nhưng so với những nước trong khu vực thì chúng ta vẫn lạc hậu và bị tụt hậu, có lẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được họ. Quan chức cộng sản đã hình thành nên một giai tầng mới trong xã hội, phần lớn trong số họ không còn xuất thân từ tầng lớp công nhân, nông dân nữa, mà họ xuất thân từ tầng con cháu của những những người cộng sản thế hệ trước. Họ vẫn tiếp học tập, nghiên cứu và áp dụng chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng họ càng học tập, càng kêu gào sống và học tập theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì lối sống đạo đức của họ càng tha hóa, tệ nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn, quan chức cộng sản tham nhũng đã trở thành giặc nội xâm và là kẻ thù của cả dân tộc Việt Nam. Giờ đây không biết được mấy phần trăm quan chức cộng sản dám hiên ngang tuyên bố rằng họ không tham nhũng tài sản của nhân dân? ai trong số họ dám công khai tài sản cho nhân dân giám sát?

Nay bộ chính trị đảng cộng sản ra chỉ thị số 06-CT/TW “yêu cầu toàn dân học tập để nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bản tin BBC ngày 11 Tháng Một 2007.

Ðiều 79 Hiến pháp qui định: “Công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp, pháp luật...” Trong hiến pháp và cả hệ thống pháp luật của Việt Nam không có văn bản pháp luật nào đề cập đến cơ quan có tên là “bộ chính trị”. Tại Ðiều 1 Luật Ban Hành các văn bản qui phạm pháp luật năm 1996 qui định về hệ thống văn bản qui phạm pháp luật, không có qui định về chỉ thị của bộ chính trị - đảng cộng sản. Như vậy bộ chính trị của đảng cộng sản căn cứ vào đâu để ra chỉ thị số 06-CT/TW bắt toàn dân Việt Nam phải học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Phải chăng đây là một việc làm vi phạm hiến pháp và pháp luật? Hay họ lại căn cứ vào Ðiều 4 Hiến Pháp, trong Ðiều 4 chỉ qui định đảng cộng sản theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh chứ không qui định cả dân tộc Việt Nam phải theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðồng thời trong Ðiều 4 còn qui định mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Như vậy chỉ thị 06-CT/TW của bộ chính trị đảng cộng sản chỉ có giá trị trong nội bộ của đảng cộng sản, không thể áp dụng bắt toàn dân Việt Nam phải tuân theo được.
Nguyễn Văn Ðài, Luật sư từ Hà Nội.

Aucun commentaire: