lundi 25 juin 2007

Biên giới nước VN ở đâu ???

Biên giới nước VN ở đâu ???
Nước Việt hình Chữ S... nhưng biên giới “Nước” ấy tới đâu? V H San
http://www.doi-thoai.com/baimoi0607_254.html

Biên giới nước VN ở đâu ???

Aucun commentaire: