jeudi 28 juin 2007

Nhận Định Về Chuyến Đi Của VC Triết

Nhận Định Về Chuyến Đi Hoa Kỳ Của Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Minh Triết - phần 1

Nhà báo Việt Thường

Tại sao không được chào đón 21 phát súng thần công dành cho một nguyên thủ quốc gia, không được mời ăn quốc yến, không được cho ngủ tại nhà quốc khách Blair House mà Việt gian cộng sản Nguyễn Minh Triết vẫn cứ Mỹ? Việt gian được gì và không được gì trong chuyến đi triều kiến tổng thống Hoa Kỳ? Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường từ Luân Đôn.

:::Nhận Định Về Chuyến Đi Của Việt Gian Triết

----
- · Hồ Chí Minh

Aucun commentaire: