dimanche 1 juillet 2007

Vài lời chân thật với Huỳnh Văn Tiểng

Tài liệu:

Vài lời chân thật với Huỳnh Văn Tiểng

Nhân đọc bài của ông Huỳnh Văn Tiểng trên DCVOnline

Nhân đọc bài của ông Huỳnh Văn Tiểng trên DCVOnline


Tôi là một đảng viên cộng sản trên 50 năm tuổi đảng, năm nay đã bước vào tuổi 86, tôi lại vào đảng trước anh nhiều, cho nên tôi biết rõ lịch sử của đảng Dân Chủ. Mà anh cũng biết rõ nó chẳng kém tôi, một thời anh đã được đảng Cộng Sản cử vào ban lãnh đạo đảng Dân Chủ mà, thấy anh ở tuổi gần đất xa trời lẽ ra phải nói thật thì anh lại nói dối, tôi lấy làm lạ.

Sự thật là thế này:

Trong một cuộc họp mấy người trong ban lãnh đạo đảng Cộng Sản. vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 1945, (ngày nào tôi không còn nhớ rõ), ở làng Hoàng Mai, có các anh Thận (Trường Chinh), anh Cả (Nguyễn Lương Bằng), anh Tiến “to đầu” (Khuất Duy Tiến), anh Hoàng Quốc Việt (Hạ Bá Cang) bàn chuyện đại chiến thứ hai chấm dứt rồi, mình phải làm gì để chớp lấy thời cơ này. Thế rồi trong lúc bàn các việc linh tinh anh Thận có sáng kiến nên lập thêm mấy đảng nữa để phô trương thanh thế cho Việt Minh (Mặt trận Việt Minh). Anh Hạ Bá Cang bảo việc ấy cứ giao cho anh Hoàng Minh Chính. Anh Chính trẻ nhất, lại hăng hái, việc gì được giao cũng không từ nan. Anh Chính rủ được mấy người trong nhóm Thanh Nghị, mấy người trong Hội Truyền bá Quốc ngữ, chỉ có mấy người thôi, kỳ thực lúc bấy giờ gọi là đảng chứ nó nó chưa là cái gì giống một đảng cả. Anh ở trong Nam, mãi cuối năm 1945 mới theo chân các anh Bùi công Trừng, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Giàu, Cao Hồng Lãnh… ra Hà Nội, vào lúc ấy anh đâu có biết cái đảng ấy mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Thế thì làm sao anh có thể là đảng viên cái đảng chưa có thật ngay từ năm 1944? Liệu có ai trong những người cộng sản từ trong Nam ra Bắc hồi ấy còn sống có đủ gan xác nhận những lời ba xạo của anh là sự thật?

Ngay cái ngày thành lập của cái đảng ấy cũng là sau này mới được mấy anh trung ương đặt ra cho nó có vẻ là một đảng thôi, chứ tôi biết: chính anh Hoàng Minh Chính cũng không nhớ nó được lập ra ngày nào. Cán bộ của Đảng Dân chủ và tờ báo Độc Lập, cơ quan ngôn luận của nó, đều lĩnh lương của đảng Cộng Sản tuốt, thì những thứ như ngày thành lập, cương lĩnh, điều lệ chẳng qua là sự vẽ rắn thêm chân cho nó có vẻ giống rồng mà thôi. Thế mà anh lại nói: “Thời gian đầu, Đảng Dân chủ có mục tiêu tập hợp lực lượng chống thực dân, đế quốc. Quá trình tồn tại, Đảng Dân chủ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tập hợp những nhà tư sản yêu nước ủng hộ, hợp tác với Đảng Cộng sản Đông Dương đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Năm 1988, Đảng Dân chủ tự giải thể vì xét thấy đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình”. Cái câu “Đảng Dân chủ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tập hợp những nhà tư sản yêu nước ủng hộ, hợp tác với Đảng Cộng sản Đông Dương đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc” - là anh nói vống lên, chứ đảng Dân Chủ đâu có được hợp tác với Đảng Cộng sản Đông Dương. Hợp tác là phải bình đẳng với nhau mới gọi là hợp tác, chứ Đảng Dân chủ được lập ra chỉ để làm cho cái biển hiệu của đảng Cộng sản Đông Dương thêm đẹp mắt - giấu đi cái chuyên chính vô sản để không bị người ta sợ người ta tránh - thì bình đẳng với hợp tác cái nỗi gì?!

Là người trong ban lãnh đạo Đảng Dân chủ một thời gian, anh lĩnh lương ở đâu? Của đảng Dân Chủ ư? Không phải! Anh lĩnh lương của đảng Cộng Sản ở Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, nhưng kiêm nhiệm một cái chức hữu danh vô thực ở đảng Dân Chủ. Sao anh không nói cái sự thật này ra? Mà chẳng phải mình anh, người trong Đảng Dân chủ đều lĩnh lương của đảng Cộng Sản cả. Anh Nguyễn Việt Nam làm chủ nhiệm báo Độc lập, anh Ngô Quân Miện làm thư ký toà soạn cũng là người của đảng Cộng Sản hết, mặc dầu các anh ấy không có tuổi đảng bằng anh, họ chỉ là công chức thường mãi cho tới khi được đảng Cộng Sản nhận vào hàng ngũ.

Có một Tổng thư ký Đảng Dân chủ đúng là không phải đảng viên cộng sản là ông Nghiêm Xuân Yêm. Khi biết ông ấy nộp đơn xin gia nhập đảng Cộng Sản, ông Hồ Chí Minh mới gọi ông ấy tới mà bảo rằng: “Chú không cần phải vào Đảng Cộng Sản làm gì. Chú cứ ở cái vị trí của chú là có lợi cho Đảng hơn cả, Đảng bao giờ cũng coi chú là người cộng sản, coi chú như đảng viên”. Chuyện này nhiều người Hà Nội biết, do chính ông Nghiêm Xuân Yêm nói ra. Ông Yêm tự hào về câu nói ấy của ông Hồ Chí Minh lắm.

Anh lại nói: anh Hoàng Minh Chính bị Đảng Dân chủ khai trừ vì anh ấy chống đảng. Thật nực cười. Đảng Dân Chủ có làm gì mà anh ấy chống? Đảng ấy không làm gì cả, ngoài vai trò vật trang trí. Anh Chính rời khỏi chức vụ Tổng thư ký đảng Dân Chủ là tại đảng Cộng Sản cử anh ấy đi làm công tác khác đấy chứ. Cho đến khi đi học trường đảng Liên Xô về anh Chính vẫn còn là một đảng viên cộng sản thuần thành cơ mà. Năm 1956 anh ấy còn viết giúp anh Trường Chinh cái báo cáo chính trị, nhưng không được dùng vì bị xem là ủng hộ đường lối mở rộng dân chủ của Khơ Rút Sốp. Cũng từ đó anh Chính mới xa rời cái chuyên chính vô sản, mới bị đảng Cộng Sản tặng cho cái danh hiệu "xét lại hiện đại", hành lên hành xuống, cho vào tù mấy lần trên chục năm. Hoàng Minh Chính có bị khai trừ thật, nhưng là đảng Cộng Sản khai trừ chứ không phải là đảng Dân Chủ.

Còn cái chuyện anh bảo đảng Dân chủ tự giải thể vì xét thấy đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình thì rõ là quá xạo. Không một đảng viên cộng sản nào không biết cả hai đảng dân chủ và xã hội cùng giải thể một lúc là do lệnh của Ba Duẩn. Ba Duẩn thấy để hai cái đảng ấy sống thêm là vô tích sự thì Ba Duẩn cho nó chết, đỡ lằng nhằng. Xạo nữa là anh buộc cho Hoàng Minh Chính cái tội chủ trương chỉ cho những người giàu mới được đến Hà Nội học. Vào năm 1946 thì học cái gì hở anh Tiểng? Mà đảng Dân Chủ thì có tiền đâu để mà cấp học bổng cho người này hoặc người kia! Nó cũng chẳng có quyền để cấm ai học đâu.

Cũng có cái anh nói đúng sự thật: ấy là “Đảng Dân chủ hiện nay mà ông Hoàng Minh Chính lên tiếng “khôi phục” thì về bản chất đã khác Đảng Dân chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988”. Nếu Đảng Dân chủ mà ông Chính muốn khôi phục để cho nó làm đúng cái nhiệm vụ bưng bê cho đảng Cộng Sản như nó từng làm bằng ấy năm thì chắc chắn trang báo VietnamNet đâu có phỏng vấn anh Tiểng làm gì. Nó phỏng vấn anh với mục đích nhờ miệng anh để vu cáo bôi nhọ Hoàng Minh Chính, vì nó biết, hay nói cho đúng hơn là cha chú nó biết, cha chú nó sợ cái đảng này nó khác cái đảng Dân Chủ trước kia nên mới bảo nó bầy trò ra để chống.

Anh Chính chỉ mượn cái tiếng rằng trước kia đã có đảng Dân Chủ, cái đảng ấy tuyên bố “tự giải thể” chứ có ai cấm nó đâu, nay nó không thích tự giải thể nữa thì nó phục hồi sinh hoạt, có gì lạ.

Tất nhiên Đảng cộng sản muốn bóp chết nó ngay lập tức, nhưng thời nay đã khác thời xưa, không bóp chết được thì phải bày trò ngăn cản. Anh còn được hưởng quả thực mà đảng Cộng Sản chiếm được của nhân dân nên anh phải hưởng ứng nó, tôi không lấy làm lạ. Thói thường là vậy. Nhưng chẳng gì anh cũng được tiếng là người có học, anh ăn cái bã mía ấy mà làm điều bất lương là ngậm máu phun người như thế không thấy tủi hổ sao? Anh phải nghĩ đến con cháu anh nữa chứ. Đừng để cho chúng nó phải xấu hổ vì anh.

Chính vì phải tránh xa những hành động tàn bạo, những trò bỉ ổi chính trị của đảng Cộng Sản mà tôi ra khỏi cái đảng này. Tôi cũng nghĩ tới con cháu tôi nữa. Tôi muốn chúng nó là người lương thiện, nên tôi phải lương thiện trước, cho chúng nó theo. Anh không thấy rằng những người yêu nước không thể có chỗ đứng trong đảng Cộng Sản Việt Nam sao? Kể cả những người vẫn yêu thích chủ nghĩa cộng sản thuần tuý về lý thuyết cũng không chấp nhận đứng chung với những kẻ nhân danh nó áp đặt một bộ máy cai trị độc tài và vi phạm nhân quyền đến mức khủng khiếp như hiện nay.

Chỉ có những kẻ tự nguyện làm tay sai cho mấy tên lãnh tụ là còn ở lại thôi. Vì thế mà tôi trọng Hoàng Minh Chính. Vì thế mà tôi khinh anh, anh Tiểng ạ.

Hà Nội 8/06/2006
Khuất Duy Quốc

http://hungviet.org/vact/khuatduyquoc080606.html
---
- DCVOnline - Vài lời chân thật với Huỳnh Văn Tiểng
Khuất Duy Quốc Nhân đọc bài của ông Huỳnh Văn Tiểng trên DCVOnline Tôi là một đảng viên cộng sản trên 50 năm tuổi đảng, năm nay đã bước vào tuổi 86, ...www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=print&sid=1852
- DCVOnline - Vài lời chân thật với Huỳnh Văn Tiểng
Hoan hô và cám ơn ông Khuất Duy Quốc, một cựu đảng viên CSVN ... Cám ơn tg Khuất Duy Quốc đã viết lên những sự thật về ĐDCVN để mọi người tường tận. ...www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=1852
- Tin Tuc khap noi
Khuất Duy Quốc. Là một đảng viên cộng sản trên 50 năm tuổi đảng, năm nay đã bước vào tuổi 86, ... Vì thế mà tôi khinh anh, anh Tiểng ạ. Khuất Duy Quốc.tiengnoigiaodan.net/anews/un060865.html
- Chơi trò đá giò lái
Sau bài của ông Tiểng, ông Khuất Duy Quốc, một đảng viên cộng sản với trên 50 ... Ở cuối bài, ông Khuất Duy Quốc đã nói với ông Huỳnh Văn Tiểng và Đảng CSVN ...motgoctroi.com/Mtmchuyen/ChoiTroDaGioLai.htm
-

Aucun commentaire: