dimanche 15 juillet 2007

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5

15/7/2007

Báo chí là một trong những vấn đề trọng tâm của Hội nghị TW 5
Hội nghị Trung ương Đảng CS Việt Nam lần 5 vừa bế mạc hôm thứ Bảy với bốn nghị quyết mới.
Đó là các nghị quyết về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới", Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng", "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị"; và "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước".

Tuy nhiên một trong những kết quả quan trọng nhất của hội nghị lần này vẫn là thống nhất về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Khi được hỏi đánh giá về Hội nghị TW lần này, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, người được cho là sẽ lên làm Phó thủ tướng, đã từ chối trả lời BBC Việt ngữ.

Trong bài phát biểu bế mạc, tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói rằng công tác báo chí cần khắc phục bằng được những khuyết điểm kéo dài, bảo đảm báo chí là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Mạnh nói: “Báo chí là diễn đàn của nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật”.

Trừ báo Nhân Dân và báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trích đăng bài phát biểu của ông Mạnh, báo chí trong nước không đề cập nhiều đến sự kiện này, nhất là vấn đề thay đổi nhân sự cao cấp.

Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc phiên thứ nhất tại Hà Nội ngày thứ Năm 19/7 tới. Bầu chọn nhân sự là công tác chủ đạo trong phiên họp Quốc hội lần này.

Cơ cấu nhân sự

Hội nghị Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam được nói đã hoàn tất cơ cấu nhân sự cho các cơ quan quyền lực cao nhất.

Tin từ Việt Nam và các cơ quan truyền thanh nước ngoài nói về một dàn các tân bộ trưởng và phó thủ tướng trong chính phủ.

Theo những nguồn đó, chính phủ sẽ có thêm hai phó thủ Tướng là ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tổng cộng lại con số các phó thủ tướng là năm người và theo ý của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì cả năm đều ngang nhau, không còn chức phó thủ tướng thường trực, hiện nay do ông Nguyễn Sinh Hùng nắm.

Đây chỉ là phương án do Trung ương Đảng đề xuất và còn phải đợi quốc hội thông qua rồi chủ tịch nước phê chuẩn.

Tuy thế, nếu mọi thứ không thay đổi thì cải tổ trong chính phủ được đánh giá là trẻ hóa và trí thức hóa mạnh hơn trước, với các nhân vật 'kỹ trị' có hiểu biết quốc tế tốt hơn nay được đề cao.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/07/070715_partymeeting.shtml

Aucun commentaire: