mardi 24 juillet 2007

Hoà giải hòa hợp của Võ văn kiệt, cựu thủ tướng Cộng Sản

Hoà giải hòa hợp của Võ văn kiệt, cựu thủ tướng Việt Gian Cộng Sản

Aucun commentaire: