mardi 29 mai 2007

UNESCO vinh danh Hồ chí Minh ?

UNESCO vinh danh Hồ chí Minh ? Vinh danh gì, Ai nói thế ?

--------------------------------------------------------------------------------

Nhơn dịp tháng 5.
Nhắc lại một chuyện cũ của 13 năm về trước
để trả lời một số e-mails từ Việt nam gởi ra :


UNESCO không thi hành Quyết nghị "Hồ Chí Minh là nhà văn hóa"


Nguyễn Ðông A thuật
Nam Linh - Phan Văn Song ghi


Mười năm sau, báo An ninh thế giới, số 177 xuất bản tại Hà nội cho đăng một bài với tựa "Bảo vệ lể kỷ niệm 100 ngày sinh của bác Hồ ở trụ sở Unesco (Pháp)".

Tại sao "bảo vệ" ? Nếu lể sanh nhựt 100 năm của HCM được Unesco tổ chức thì không cần phải bảo vệ bởi phía Tòa Ðại sứ Hà nội, bởi vấn đề an ninh đã thường xuyên được Unesco đãm trách.

Phải bảo vệ như lời tựa của bài báo viết (báo công an) vì buổi lể kỷ niệm ấy thật sự không được Unesco tổ chức mà do hoàn toàn Tòa Ðại sứ Hà nội tự lo liệu.

Diễn tiến sự việc :

Năm 1987, Ðại hội đồng Unesco đã chấp thuận một quyết nghị tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhơn thế giới (nhà giải phóng dân tộc, nhà văn hóa). Theo quyết nghị này, Unesco sẽ trợ cấp cho Hà nội một ngân khoản để tổ chức lể kỷ niệm 100 năm taị trụ sở Unesco Hà nội, ấn hành tranh ảnh, sách báo nói về sự nghiệp văn hóa và giải phóng của lão. Riêng Unesco tại Paris cũng sẽ tổ chức lể kỷ niệm tại trụ sở với sự tham dự của Ban lãnh đạo Unesco, đại diện chánh phủ Pháp và Thị xã Paris.

Sở dỉ Quyết nghị này được thông qua dễ dàng ở Ðại hội đồng vì ông M'Bow, một người phi châu đen, làm Tổng Giám đốc Unesco có xu hướng thân Cộng sản đã tích cực vận động các thành viên trong Unesco.

Ngay khi Quyết nghị vừa được phổ biến, cộng đồng người Việt tại Paris liền lập tức hop nhau lại để tìm phương cách phản đối Unesco.

Một tổ chức thành hình : ỦY BAN TỐ CÁO TÔI ÁC HỒ CHÍ MINH gồm một Tổng Thư Ký và nhiều Ủy Viên . Ông Nguyễn Văn Trần được các thân hữu ủy nhiệm làm Tổng Thư Ký với sự hợp tác trợ lực tích cực của các ông Trần Văn Ngô, Chu Vũ Hoan, Nguyễn Thừa Thính, Nghiêm Văn Thạch, Vũ Hạ .. Ủy Ban Vận động kiều bào ở khắp nơi : Hoa Kỳ, Úc, Canada và Âu Châu, viết thư cho Unesco phản đối Quyết nghị sai lầm kia và vạch trần tội ác Hồ Chí Minh từ khi nắm chánh quyền ở Hà nội và của chế độ qua các biến cố cụ thể như vụ Nhân văn Giai phẩm, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, vụ thảm sát Mậu Thân Huế và ở miền Nam sau 1975, việc tập trung cải tạo, đánh tư sản mại bản, đày dân đi kinh tế mới, tổ chức vượt biển thu vàng, thảm nạn vượt biển ..

Ðồng thời Ủy ban cũng kêu gọi báo chí việt ngữ hải ngoại tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh và chế độ cộng sản Hà nội viết lại và phổ biến để ngăn chận ảnh hưởng của Nghị quyết Unesco này.

Ông Nguyễn Văn Trần liên hệ với tướng Simon, chủ tịch Ủy Ban Tương trợ Việt-Miên-Lào và chủ tịch Hội cựu Ðông Dương ANAI, để kêu gọi Hội cựu chiến binh Pháp lên tiếng tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng sản đã vi phạm Nhơn quyền đối với tù binh pháp sau chiến tranh đông dương.

Ông Nguyễn Văn Trần liên hệ với Thị xã Paris và một số dân biểu, nghị sĩ Pháp am hiểu về chế độ cộng sản Hà nội để yêu cầu họ đặt những câu hỏi với chánh phủ Pháp tại Quốc hội Pháp để có thái độ đối với Quyết nghị Unesco, bởi Pháp là quốc gia đón nhận trụ sở Unesco.

Bức tường Bá linh sụp đỗ kéo theo khối Cộng sản Ðông âu đã ảnh hưởng sâu đậm đến nếp suy nghĩ về Cộng sản của các nước Âu châu và của thế giới. Ông Frédéric Mayer, người Tây ba nha vừa đắc cử Tổng giám đóc Unesco. Ông nầy am hiểu cộng sản nên không có xu hướng ủng hộ phe khuynh tả trong Unesco như ông M'Bow trước kia. Kiều bào Việt nam ở khắp nơi viết thư gởi về Unesco, có đến hàng hai mươi ngàn thư phản đối, yêu cầu hũy bỏ Quyết nghị. Số thư này được ông Giám đốc trách nhiệm vùng Ðông Nam Á ở Unesco cứ tuần tự đến cuối tuần chuyển đến đại diện Hà nội tại Unesco.

Ông Nguyễn Văn Trần sưu tầm tài liệu tại các thư viện và văn khố Pháp chứng minh sự đề cao HCM của Hà nội như là một vĩ nhơn là hoàn toàn dối trá. Thân phụ của Hồ Chí Minh say rượu phạt đòn làm chết oan một tội nhơn nên bị mất chức chứ hoàn toàn không vì chống Pháp mà từ quan. Không còn nguồn lợi tức để sanh sống và học hành , HCM bỏ vào Phan Thiết nhờ Hội Liên Thành nhận cho dạy học sanh sống qua ngày. Nhưng số học sanh của một tỉnh lẽ lúc bấy giờ không đủ bảo đảm cho y một mức sống ổn định nên năm sau đó y rời Phan thiết vào Sài gòn để xuống tàu Pháp xin làm phụ bếp cho có đồng lương đêù đặng và khá giả hơn.

Hồ Chí Minh xuống tàu Pháp tại bến Nhà Rồng ở Sài gòn hoàn toàn chỉ nhằm tìm kế sanh nhai cho bàn thân và gởi tiền về nước giúp phụ thân thôi.

Vì cha y thuộc diện hành chánh của chánh quyền thuộc địa nên Hồ Chí Minh làm đơn xin ban học bổng để mong sau này "giúp ích Nhà nước Pháp". Ðơn xin bị từ chối. Qua các văn kiện do HCM viết và khai báo ghi nhận : HCM có nhiều ngày sanh khác nhau. Ngày chết của y cũng bị Ðảng Cộng sản thay đổi: ngày 2 tháng 9 năm 1969 biến thành ngày 3 tháng 9.

Những chi tiết hộ tịch này đã phơi bày sự thiếu chánh xác và sự dối trá đã giúp Ủy ban Tố cáo tội ác Hồ Chí Minh thuyết phục Unesco không thể chấp nhận ngày 19/5 là ngày sanh của HCM. Một cơ quan văn hóa và khoa học của Liên Hiệp Quốc không thể chấp nhận sự dối trá được.

Từ đấy, Unesco bắt đầu nghi ngờ thành tích của Hồ Chí Minh là "nhà văn hóa" và tin những lời phản kháng của cộng đồng người Việt nam ở hải ngoại, bởi không ai hiểu rõ HCM hơn người Việt nam và đặc biệt những người Việt nam nạn nhơn của chế độ Hồ Chí Minh.

Thế là trước ngày 19 tháng 5 năm 1990, ông Nguyễn Văn Trần được mời đến Unesco cùng với Tướng Simon để Unesco cho biết quyết định của họ là không thi hành Quyết nghị. Unesco giải thích là không thể hủy bỏ Quyết nghị được, bởi muốn hủy bỏ phải thông qua Ðại Hội dồng, với nhiều thủ tục phiền toái.

Tiếp theo đó, Unesco thông báo cho Hà nội biết quyết định với những chi tiết như sau:

1/.- Unesco không tổ chức lễ 100 năm của HCM tại Paris và Hà nội.

2/.- Cho Tòa Ðại sứ Hà nội ở Paris mướn (dấu sắc) một phòng trong trụ sở Unesco Paris để tự tổ chức (Hà nội muốn thuê hai phòng , nhưng không được phòng thứ hai vì bị Ủy ban Tố cáo Tội ác HCM can thiệp ngăn chặn).

3/.- Unesco và chánh quyền Pháp, kể cả Thị xã Paris không tham dự lễ.

4/.- Ban tổ chức không được lạm dụng để tuyên truyền chánh trị và đề cao HCM là " nhà văn hóa" theo tinh thần Quyết nghị.

5/.- Thiệp mời không được in hình HCM và ghi lễ "sanh nhựt HCM và nhà văn hóa" .. mà chỉ ghi mời " tham dự buổi văn nghệ".


Quyết định không thi hành Quyết nghị củ Unesco với những ngăn cấm như trên đây đã được Văn Chấn , tác giả bài báo của An ninh thế giới, số 177 thừa nhận nguyên văn như sau:


" .. Ðiển hình là một số người Việt nam lưu vong ở Pháp, Mỹ và một số nước đã tụ tập nhau ở Paris thành lập cái gọi là "Ủy ban chống tôn vinh HCM" (thật sự là Ủy ban tố cáo tội ác HCM, nhưng tác giả sợ phạm húy nên cải "tố cáo tội ác" thành "chống tôn vinh") do các tên Nguyễn Văn Trần, Nguyễn Thừa Thính, Chu Vũ Hoan.. Chúng tích cực vận động một số nhơn vật hữu phái trong chánh quyền các nước ký tên vào thư yêu cầu Tổng Thư ký Unesco hũy bỏ quyết định kỷ niệm ngày sanh của bác. Chúng viết bài cho các báo phản động người Việt nam xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời bác..

Ðã sắp đến ngày kỷ niệm, nhưng Ban lảnh đạo Unesco vẫn chưa dứt khoát lại còn gây sức ép thuyết phục ta đồng ý tổ chức kỷ niệm ở bên ngoài trụ sở Unesco vơí lý do nhiều ý kiến phản đối. Với thái độ kiên quyết của phía ta lãnh đạo Unesco chấp nhận một thỏa hiệp: bỏ một vài hoạt động hình thức tuyên truyền chánh trị, không treo ảnh bác trong hội trường, trong triển lãm ảnh bác ở hành lang Unesco, trong giấy mời phải ghi là đến xem văn nghệ, ..

Ba ngày trước lễ kỷ niệm, tình hình lại không diễn ra như ta mong muốn.Tổng Thư ký Unesco mời đại diện phía ta đến gặp và yêu cầu hoãn lễ kỷ niệm với lý do ta không giử đúng lời hứa vì trong giấy mời có in hình bác và ghi "Nhơn dịp kỷ niệm 100 ngày sanh HCM, danh nhơn thế giới" (Ðúng là VẸM). .. Cuối cùng ta trả lời với ông Tổng Thư ký là đã thay đổi ... Tuy nhiên ta cho in 100 giấy mời mới thôi (để mời người ngoại quốc) còn giấy cũ gởi cho Liên hiệp Việt kiều yêu nước - hội ngoại vi của Hà nội - phân phối.

Về phần nội dung buổi lễ ta có thay đổi chút ít. Ðồng chí Ðại sứ của ta không đọc bài diển văn đã dọn sẳn mà thay vào đó Ðồng chí Nguyễn Kinh Tài, Ðại sứ bên cạnh Unesco đọc bài diển văn ngắn nói về ý nghĩa lễ kỷ niệm, đọc Quyết định của Ðại Hội đồng Unesco về kỷ niệm 100 ngày sanh của bác. Chủ tịch Hội đồng người Việt tại Pháp (Hội Liên hiệp Việt kiều yêu nước) phát biểu ý kiến về công lao của bác đối với dân tộc và thế giới, cuối cùng là chương trình xem văn nghệ do đoàn cải lương trong nước phục vụ "

(An ninh thế giới - số 177 trang 14 )

Trong phần cuối Văn Chấn khoác loác hôm ấy có đến "2000 người tham dự nhờ các võ sĩ ngăn chận những người đến phá". Sự thật là hôm ấy không quá 70 người tham dự và hoàn toàn không có ai muốn đánh phá và ngăn chận nhóm "Việt kiều yêu nước" tham dự.


Nhận xét:

Buổi lễ 19/5/1990 hoàn toàn do Tòa Ðại sứ Hà nội tại Paris tổ chức trong một căn phòng của Unesco do họ thuê mướn.

Không có đại diện của Unesco và chánh quyền pháp đến dự.

Buổi lễ đã không được thực hiện đúng theo tinh thần Quyết Nghị "Hồ Chí Minh là một danh nhơn thế giới" mà chỉ là một buổi trình diển văn nghệ bình thường. (Ðại sứ Phạm Bình của Hà nội không được quyền đọc diển văn và khôngt được quyền nói về HCM như là một danh nhơn).

Ðảng Cộng sản Việt nam và nhà cầm quỳên Hà nội đã không biết lấy làm xấu hổ về những hành động lật lọng và gian trá của mình đối với một cơ quan văn hóa quốc tế (vụ tráo trở thiệp mời - ct: đừng nghe những gì CS nói .. nhìn những gì CS làm ) mà lại còn khoe khoan đề cao như là một thành tích thắng lợi.

Ðiểm thiếu sót đáng tiếc của Ủy ban Tố cáo tội ác Hồ Chí Minh là đã không quảng bá sâu rộng thành quả tranh đãu là Unesco không thi hành Quyết nghị, bởi nghỉ rằng đã thắng lợi như vậy là đủ rồi.

Do đó mà 10 năm sau, Hà nội mới dám lên tiếng khoe thành tích "bảo vệ" lễ kỷ niệm 100 ngày sanh của HCM.

Hồi Nhơn Sơn 31 tháng 5 năm 2003
Nguyễn Ðông A (một thành viên của Ủy Ban Tố cáo Tội ác Hồ Chí Minh) thuật
Nam Linh Phan Văn Song ghi

http://www.phusa.net/thoiSu/yKienBan...iQuyet_HCM.htm


--------------------------------------------------------------------------

UNESCO và Hồ Chí Minh - Bùi Tín 8/2005

Bùi Tín,
cựu đại tá QDNDVN cs, phó tổng biên tập báo Nhân Dân, có hơn 40 năm tuổi đảng,
vào Dinh Độc Lập Saigon 30/4/75, đang sống tại Pháp,
đang đấu tranh vì một nước VN "tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng" ... ( và không cs cai trị ?),
ba của ông là cụ Bùi Bằng Đoàn, quan chức lớn thời vua Bảo Đại, làm phó chủ tịch nước (?) thời bác Hồ mới cướp chính quyền vua Bảo Đại.

--------

TTV: Bài viết dưới đây trích từ cuốn sách "San sẻ tình yêu thương", viết riêng cho tuổi trẻ trong và ngoài nước của nhà báo Bùi Tín, sẽ ra mắt bạn đọc tháng 9 này. Đoạn này là trả lời bạn Phương Nam hỏi nhà báo Bùi Tín khi còn ở Úc, nay ông trả lời chung.

- Thế còn việc UNESCO suy tôn Hồ Chí Minh là "Danh nhân Văn hoá Thế giới" thì thế nào ? Người bảo có, người bảo không, sự thật là thế nào? Tôi từng dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Ba đình Hànội vào ngày 19-5-1990, có một số bạn bè quốc tế dự đến từ Liên xô, Trung quốc, Cu-ba, Bắc Triều tiên, Lào, Cam-bốt, Pháp, Anh, Angiêri… Tôi gặp ông A.Patti (người Mỹ, trong tổ chức tình báo OSS từng có mặt ở Việt Bắc và Hànội hồi cách mạng tháng Tám 1945) tại đây; có ông R.Chandra, người Ấn độ, nguyên trước kia là chủ tịch Hội đồng Hoà bình thế giới dự. Không có đại diện nào của UNESCO. Và cũng không ở đâu UNESCO đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm cả. Để trả lời bạn Phương Nam hỏi, tôi đã đến hỏi tại trụ sở chính của UNESCO ở Paris. Đầu đuôi là thế này. UNESCO có nếp làm việc: nhân kỷ niệm ngày sinh những nhân vật nổi bật của các nước thành viên vào những năm chẵn thứ một trăm (năm sinh lần thứ 1, 2, 3 , 4 hay 5 trăm năm ) thì các nước gửi đề nghị đến UNESCO, UNESCO ghi nhận, xem xét và khuyến cáo các nước thành viên tham gia và Chủ tịch UNESCO có thể ủng hộ, hỗ trợ các nước ấy nếu cần. Vì đây là tổ chức về giáo dục, khoa học và văn hoá nên người được đề nghị phải có hoạt động nổi bật về 1 trong 3 mặt này. Cuộc họp của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 ngày 25-5-1987 tại Paris xét thư đề ngày 14-7-1987 của bộ trưởng Võ Đông Giang, chủ tịch UNESCO của Việt nam, thông báo rằng Việt nam sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm ngày sinh lần thứ một trăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 19-5-1990 , chủ tịch Hồ Chí Minh còn là "nhà văn hoá xuất săc của Việt nam" ; cuộc họp quyết nghị: - ghi nhận (noter) thông báo của Việt nam; - khuyến cáo ( recommander) các nước hội viên tham gia kỷ niệm; - yêu cầu (prier) Ngài Tổng giám đốc UNESCO ủng hộ (soutenir) việc kỷ niệm, nhất là ở Việt nam.

- Cùng trong phiên họp này, UNESCO ghi nhận đề nghị của Liên xô kỷ niệm lần thứ một trăm ngày sinh của "nhà văn và nhà giáo dục lớn" Semionovitch Makarenko ; ghi nhận đề nghị của Cộng hoà liên bang Đức về kỷ niệm lần thứ 500 ngày sinh của nhà "tiên tri cấp tiến" (prédicateur progressiste) Thomas Mùnzer ; ghi nhận đề nghị của Thái lan về kỷ niệm lần thứ 1 trăm ngày sinh của nhà phê bình văn học uyên bác Phya Anuman Rajadhon; và cuối cùng là đề nghị của Thổ nhĩ kỳ (Turquie) về kỷ niệm 4 trăm năm ngày sinh của "nhà kiến trúc kiệt xuất" Sinan, từng xây dựng nhà thờ Hồi giáo kỳ vỹ Suleymaniye giữa thủ đô Istanbul cùng nhiều công trình ở vùng Balkan và các nước Ả-rập, đều vào dịp 1990.

Nhưng sau đó, một số thư từ, kiến nghị, bài báo gửi đến UNESCO phản đối mạnh mẽ quyết định này, suốt cả năm 1988, 1989 và đầu năm 1990, nêu bật sự kiện thuyền nhân và trại cải tạo, của chính những người trong cuộc với phim ảnh kèm theo, nêu rõ bản chất chế độ đàn áp tàn bạo do ông Hồ chí Minh lập nên, một chế độ phi nhân - phản văn hoá. UNESCO còn tiếp hàng chục đoàn đại biểu từ Pháp, Mỹ, Anh chống đối việc UNESCO dính vào một việc không được dư luận tán đồng. Thế là ông chủ tịch UNESCO quyết định lờ đi, không tham gia việc kỷ niệm để bảo toàn uy tín tổ chức quốc tế này. Còn chính phủ Việt nam làm gì thì tuỳ họ. Vì chưa đến cuộc họp sau nên vấn đề này không đưa ra Đại hội đồng UNESCO.

- Trước ngày kỷ niệm 19-5-1990, 2 sự kiện dồn đến. Bức tường Berlin đổ sập; một loạt chế độ cộng sản Đông Âu tan biến. Hànội mất một loạt đồng minh. Tổng giám đốc UNESCO Amadou M’Bow người châu Phi bê bối về tài chính bị thay thế bởi ông Frederico Leillor người Tây ban nha; ông này ra hẳn chủ trương: UNESCO không tổ chức cũng không tham dự một hình thức nào kỷ niệm ông Hồ; ông cũng nói rõ : không có khoản tiền nào của UNESCO để chi cho việc này nữa. Đến ngày kỷ niệm, Sứ quán Việt nam ở Paris vất vả chạy vạy thuê một phòng nhỏ ở trụ sở UNESCO để vớt vát thể diện. Ban quản trị trụ sở UNESCO còn giao hẹn không được treo ảnh và apphích ngoài hành lang, giấy mời chỉ được ghi là dự một tối văn nghệ. Giấy mời của sứ quán in hình trụ sở UNESCO làm nền bị Văn phòng UNESCO phản đối là ‘’không được phép, không nghiêm chỉnh ‘’(incorrect) phải huỷ . Một đoàn múa rối nước từ Hànội sang biểu diễn; cuộc kỷ niệm dự định vài trăm, chỉ có dưới một trăm người Việt của sứ quán và Hội Việt kiều "yêu nước" cùng mươi người của đảng CS Pháp. Đầu đuôi câu chuyện là thế. Cái gọi là "Bác Hồ chúng ta được UNESCO của Liên Hợp Quốc ra nghị quyết tuyên dương, công nhận là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới, và UNESCO tổ chức long trọng lễ kỷ niệm" hoá ra là thế . Cần rõ ràng, minh bạch như thế.


http://www.danchimviet.com/php/modul...rticle&sid=450

--------------------------------------------------------------------------------

- Guide des Archives de l'UNESCO
http://www.unesco.org/general/fre/in...archives.shtml

- UNESCO không bao giờ vinh danh Ho Chi Minh !
Vinh danh nghĩa là phải thoả thủ tục truyền thống Unesco :
1/ đề bạt;
2/ Unesco đứng ra tổ chức long trọng buổi lễ vinh danh và chi tiền, nghị quyết vinh danh, phải ghi trong phần INVITES của Resolution tên những Đại Diện Unesco tham dự, ...

- Service des archives et de la gestion des dossiers de l'UNESCO
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP - France
Tél.: 00 33.1.45.68.19.50/55 ; email : j.boel@unesco.org
Horaires d'ouverture :
Jeudi et vendredi de 14h à 18 h sans rendez-vous préalable.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés français
bpiweb@unesco.org
Hỏi Chi tiết để biết sự bưng bít và xuyên tạc Sự thật của dcsvn !

. số Ref. nghị quyết vinh danh (chứ không phải đề bạt, khuyến cáo) một số nhân vật quốc tế, ngày, ai ký : có hay không ?
. UNESCO có đứng ra tổ chức vinh danh không, có tham dự không, có chi tiền không, thiệp mời tham dự có nhân danh Unesco không, Chính phủ Pháp có tham dự không, ai tham dự ?
. Chuyện gì đã xảy ra khiến "đề bạt vinh danh" bị Unesco huỷ bỏ qua CẢNH CÁO 5 ĐIểM gởi cho sứ quán VN khi sứ quán đơn phương đứng ra tổ chức "buổi văn nghệ" ? (vì sự thật về hcm không phải vậy; có thể liên hệ Unesco Paris để biết : "Cảnh cáo 5 điểm" mà Unesco gởi cho Sứ quán VN tại Paris; có tài liệu -factures- nào của Unesco chứng tỏ hổ trợ chi phí nào về "vụ vinh danh" này không vào năm 1990)

. Lúc đầu, Tổng giám đốc UNESCO Amadou M’Bow người châu Phi, mang tiếng "tham nhũng", “có quan hệ thân thiện” với CSVN nên bê bối trong việc chọn người, xét đề nghị tổ chức vinh danh nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 100 nằm.
Nghị quyết khuyến cáo (đề bạt) (nước nào cũng có quyền xin đề bạt vinh danh nhân vật nào đó của nước mình) các nước thành viên ủng hộ việc kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của HCM và các nhà văn hoá của các quốc gia khác, họp thứ 24 ngày 20/10/1987 đến 20/11/1987 :
Cuộc họp quyết nghị: - ghi nhận (noter) thông báo của Việt nam; - khuyến cáo ( recommander) các nước hội viên tham gia kỷ niệm; - yêu cầu (prier) Ngài Tổng giám đốc UNESCO ủng hộ (soutenir) việc kỷ niệm, nhất là ở Việt nam. (đọc bài của Bùi Tín, cựu đại tá QDND cs, phó tổng biên tập báo Nhân dân; đọc thư "5 điểm" của Unesco cảnh cáo Sứ quán VN tại Pháp)

Recalling : 18 C/resolution (đề bạt) 4.351 Trang 134, mục 18.65, Invites ?
Phần invites (Unesco) trống trơn !!
(Unesco không tổ chức, bác bỏ, không có nghị quyết vinh danh, không có tổ chức buổi lễ vinh danh bởi Unesco theo thường lệ; khuyến cáo của Unesco đ/v Sứ quán VNcs không được nhân danh Unesco làm lễ kỷ niệm 100 năm hcm )
Trong khi những vị khác được vinh danh cùng năm, phấn invites điền đầy đủ tên những ai tham dự, và chính Unesco đứng ra tổ chức buổi lễ.

Sau đó, vì có sự phản đối mãnh liệt của nhiều người, nêu rõ bản chất chế độ đàn áp tàn bạo do ông Hồ chí Minh lập nên, một chế độ phi nhân - phản văn hoá, nên Tổng giám đốc UNESCO Amadou M’Bow bi thay thế.
Tổng giám đốc mới Unesco & Unesco không bao giờ tổ chức, tham gia, chi tiền cho việc vinh danh hcm nhân địp kỷ niệm 100 năm sinh nhật, kể cả đại diện chính phủ Pháp cũng không tham gia !
Sứ quán VN tai Paris phải vớt vát, đứng ra tổ chức « vinh danh trong nội bộ », dưới dạng buổi văn nghệ, không dưới danh nghĩa của Unesco, như bài kể/viết của Nguyễn Ðông A, Bùi Tín. Đó là sự thật.
Công nhận csvn mưu mô, ma mảnh thật, không biết hổ thẹn.

Tại sai csvn không phản bác và khiếu nại Unesco, không đăng báo công khai để BẢO VỆ SỰ THẬT, chứng tỏ sự vô tư, rõ ràng, công minh ? (văn bản khiếu nại của phía CSVN gởi Unesco ? Văn bản trả lời của Unesco ?)

Một bằng chứng là csvn đã "chấp nhận khuyến cáo đề bạt vinh danh hcm đã BỊ Unesco HUỶ BỎ" qua việc Sứ quán csvn "đã chấp hành nghiêm túc 5 răn đe" của Unesco trong việc sứ quán tổ chức đơn phương "kỷ niêm sinh nhật 100 năm hcm" với cái tên "thư mời tham dự buổi văn nghệ" :
1/.- Unesco không tổ chức lễ 100 năm của HCM tại Paris và Hà nội.
2/.- Cho Tòa Ðại sứ Hà nội ở Paris mướn (dấu sắc) một phòng trong trụ sở Unesco Paris để tự tổ chức
3/.- Unesco và chánh quyền Pháp, kể cả Thị xã Paris không tham dự lễ.
4/.- Ban tổ chức không được lạm dụng để tuyên truyền chánh trị và đề cao HCM là "nhà văn hóa" theo tinh thần Quyết nghị.
5/.- Thiệp mời không được in hình HCM và ghi lễ "sanh nhựt HCM và nhà văn hóa" .. mà chỉ ghi mời "tham dự buổi văn nghệ".
(lúc đầu sứ quán vn định qua mặt Unesco, làm thiệp mời có hình Unesco, và Hcm nhà văn hoá, bị Unesco ra lệnh phải huỷ bỏ làm thiệp khác)


==> Kể từ năm 1990-1991 (sinh nhật 100 năm của "bác"), tên "Hồ chí Minh" không được đề cập đến trong bất kỳ một tài liệu nào khác (đề bạt, khuyến cáo; vinh danh) của UNESCO. Điều này có nghĩa là đề nghị năm 1987 đã không được chấp thuận !
Tóm lại, đã không có nghị quyết nào của UNESCO vinh danh hcm là "nhà văn hoá", và Unesco không tưởng niệm cố CT Hồ Chí Minh vào năm 1990.


Dù gì thì HCM vẫn là một nhân vật lịch sử "có tiếng" ("hero", xấu hay tốt cho lợi ích & hạnh phúc của nhân dân VN, có góp phần vào việc hoà bình & tiến hoá của nhân loại thì lịch sử nhân dân VN và thế giới sau này sẽ xét xử, nhất là khi CNCS/XHCN ở VN bị bãi bỏ, tiêu vong, khi quyền tự quyết thực sự về tay nhân dân). Tuy nhiên, dứt khoát là HCM KHÔNG được Tổ chức Văn hoá thế giới Unesco công nhận là Nhà Văn hoá !

-------------------------------------------------------------------

Unesco có thông lệ vinh danh "nhà văn hoá" những nhân vật lịch sử của từng nước nhân dịp ngày sinh nhật 100 năm của nhân vật nào đó được đề nghị và được đại hội đồng Unesco thông qua và Unesco đứng ra tổ chức vinh danh.

Thủ tục vinh danh như sau :
1- Đại diện một nước lập hồ sơ đề nghị vinh danh một nhân vật nước mình nhân dịp sắp tổ chức sinh nhật 100 năm ai đó.
2- Những tiểu bang nhỏ được thành lập (tuỳ theo mỗi năm) để nghiên cứu và chấp thuận hay không. (có khi nhờ "quan hệ cá nhân, ngoại giao", tiểu bang xét chấp thuận dễ dàng)
3- Họp đại hội đồng Unesco để bàn bạc và quyết định thông qua hay không.
4- Nếu thông qua, Unesco sẽ ra một nghị quyết khuyến cáo (đề bạt) và sẽ đứng ra tổ chức buổi lễ vinh danh vào ngày sinh nhật của nhân vật ấy.
5- Nếu không có ai phản bác (dư luận) thì Unesco sẽ đứng ra tổ chức (phối hợp với ĐSQ nước ấy) long trọng buổi lễ vinh danh khi sinh nhật 100 năm đến.
(về thủ tục, ví dụ, cũng giống như đăng ký kết hôn ở Toà thị Chính - Mairie -, TTC sẽ niêm yết và đăng trước công luận, sau một thời gian hạn định nếu không có ai phản bác khiếu nại liên quan đến 2 đương sự thì hôn lễ có thể sẽ được thực hiện và hôn nhân chính thức được luật pháp công nhận)

5- Tổ chức buổi lễ vinh danh : Unesco đứng ra tổ chức tại Unesco Paris, tại thành phố nước ấy và một số nước khác. Thiệp mời đều nhân danh Unesco, có hình Unesco và hình nhân vật ấy.
Ở buổi lễ vinh danh, phải có đại diện cấp cao của Unesco, của chính phủ tại chức của Pháp, và một số đại diện nước khác, ... vv
Mọi chi phí đều do Unesco tài trợ.
6- Khi Unesco tổ chức lễ vinh danh xong thì trong nghị quyết khuyến cáo (đề bạt) vinh danh lúc đầu, phần INVITES cũng phải được ghi những tên của những đại diện cấp cao tham dự buổi lễ vinh danh: Unesco, Chính phủ Pháp, VN, các nước khác, ... tổ chức khác (nếu có).
Ngoài ra, năm ấy, Unesco cũng có một (biên bản) nghị quyết Unesco đã vinh danh những nhân vật đã được đề bạt trước đó vài năm.
(...)

Mọi điểm của thủ tục trên phải được hoàn tất bởi Unesco thì sự vinh danh mới được công nhận, được gọi là THỰC SỰ VINH DANH bởi Unesco !

*
***
*
Giải Trừ Huyền Thoại Unesco Về Hồ Chí Minh

Nghiêm Văn Thạch

Đầu năm 1987, ô. Trần Văn Ngô (Từ Nguyên) là chuyên viên theo dõi thời cuộc trong tập thể tranh đấu tại Pháp, đã triệu tập một buổi họp các nhân sĩ cùng đại diện đoàn thể ở khu vực Paris-Ile de France để báo động : đảng CSVN vận dụng UNESCO để vinh danh Hồ Chí Minh, hy vọng lấy lại hào quang ngụy tạo “anh hùng giải phóng dân tộc” cho xác ướp mà họ đã dựng thành biểu tượng của Xã hội Chủ nghĩa.

Theo tin tức nhận được, CSVN căn cứ vào tập tục UNESCO, nhắc nhở ngày sinh nhật thứ 100 của các vĩ nhân trong lãnh vực cơ quan Liên Hiệp Quốc hành động, xếp đặt ghi tên Hồ Chí Minh vào danh sách sinh nhật bách niên năm 1990, rồi dự tính vận động tiếp, để đến năm ấy sẽ có khoản tài trợ của UNESCO, dùng tổ chức rầm rộ kỷ niệm ở trụ sở Paris ; đài thọ những buổi lễ cùng thời điểm ở VN và tại một số thủ đô, thành phố lớn khắp thế giới ; tổ chức triển lãm và ấn hành sách báo đặc biệt về sự nghiệp lừng lẫy của Hồ Chí Minh, 'nhà cách mạng và nhà văn hóa trác tuyệt' ! ! !

Hội nghị đã thảo luận, phân tách hoàn cảnh cùng thời cơ thuận lợi cho CSVN:

Dư âm cuộc chiến thắng 30.4.1975 khiến Hồ Chí Minh còn lưu giữ cảm tình: trong tả phái Âu Mỹ Úc chưa đủ can đảm thừa nhận sai lầm quá khứ; trong quần chúng Á châu, Phi châu thiếu thông tin nghị luận chính xác.

Phái đoàn đại diện CSVN, theo nguyên tắc luân phiên trong Tiểu ban Văn hóa UNESCO, đến lượt tham gia Ban Chấp hành Tiểu ban; đề nghị của họ chắc chắn được sự chấp nhận của đa số thành viên, là những nước Á Phi, khi trước từng biểu lộ cảm tình thiên lệch trong cuộc chiến VN-2. Khi Tiểu ban đã tán thành, Đại Hội Đồng thường thông qua đề nghị doTiểu ban chuyển lên, không có thảo luận gì cả.

Một yếu tố bất lợi quan trọng khác là hậu thuẫn của ô. M'Bow, Tổng Thư Ký kiêm Giám đốc Văn phòng trung ương UNESCO. Ông trấn nhậm hai nhiệm kỳ liền trụ sở Paris, nhờ sự ủng hộ của Nga Sô cùng chư hầu CS, và các nước Á Phi chống đối Hoa Kỳ. Theo vết thân phụ là lãnh tụ độc tài tham nhũng ở một quốc gia chậm tiến Phi châu, ông đã trắng trợn khai thác thủ lợi guồng máy quản trị cơ quan quốc tế. Thành tích nổi bật của ô. M'Bow là cài đặt rất nhiều thành viên bộ tộc (tribu) của ông, đương nhiên với lương cao bổng hậu, không cần chiếu theo bằng cấp hay khả năng, thậm chí không phải làm việc, không cần có mặt ở sở - vào số viên chức thực thụ (nếu sa thải phải bồi thường rất nặng) của Văn phòng. Nhân số ăn bám cộng với chi tiêu bừa bãi - có hà lạm, nhưng về sau không ai muốn bới móc thêm ra - khiến cho ngân quỹ UNESCO liên tục thâm thủng trầm trọng. Vì thế, tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ phủ quyết (veto) đề nghị gia tăng ngân sách dành cho UNESCO, sau đó tạm đình chỉ sự đóng góp cho riêng cơ quan này.

Anh quốc với vài nước Âu Mỹ, hưởng ứng sự tẩy chay góp tiền cho cá mập. Chỉ riêng niên liễm của Hoa Kỳ, đã là ngân khoản cao nhất trong thu nhập của UNESCO mỗi tài khóa. Ô. M'Bow lúc đó chuẩn bị tái ứng cử nhiệm kỳ thứ ba, vậy sẽ ra sức tán trợ đề nghị vinh danh Hồ Chí Minh, để tranh thủ lá phiếu của khối CS và các nước Đệ Tam, luôn thể, để trả đũa sự phản kháng cùng hành động thắt chặt túi tiền của Hoa Kỳ.

Hội nghị cũng lượng định một cách thực tiễn trở ngại lớn lao phải đương đầu, vì thiếu phương tiện tài chính và nhân sự; vì thái độ thờ ơ bất động, dễ phỏng đoán của nhiều thành viên Liên Hiệp Quốc, không cộng sản, gồm cựu thân hữu của VN Cộng Hòa, như Nhật Bản, Đại Hàn, Phi Luật Tân; của giới truyền thông và dư luận kể cả Hoa Kỳ; vì địa vị cô đơn và thiểu số của tập thể tị nạn VN, khó gây nên sức mạnh chuyển đổi cần thiết. Tuy nhiên, hội nghị vẫn quyết tâm đương đầu và nhất trí nỗ lực tìm phương cách giải trừ kế hoạch CSVN, lợi dụng UNESCO để tuyên dương Hồ Chí Minh, và chế độ tàn bạo phi nhân ông tạo lập. Một ủy ban hành động được tức thời thành lập, với ô. Nguyễn Văn Trần là tổng thư ký; phụ tá là một số tuyển chọn trong các nhân sĩ, đại diện đoàn thể hiện diện.

Tại một buổi họp thường kỳ sau đó, ở trụ sở Hội Thanh niên Tị nạn cho xử dụng, ủy ban chọn danh hiệu là Ủy ban Tố cáo Tội ác Hồ Chí Minh. Chủ đích ủy ban tự vạch là tiến tới một luận định quốc tế vô tư, đúng đắn, về các hành động của Hồ Chí Minh và CSVN vi phạm nhân phẩm nhân quyền, hủy diệt văn hóa, mâu thuẫn với mục tiêu của Liên Hiệp Quốc và UNESCO. Ủy ban cũng có ý mong công luận thế giới nhân dịp, duyệt lại những biến cố lịch sử đã bị xuyên tạc, bóp méo, bởi thành kiến với nhãn quan một chiều của phe phản chiến, đặc biệt là Tòa án Chiến tranh VN do Bertrand Russell đề xướng. Công tác khẩn yếu là thâu thập những dữ kiện đích xác về tội ác của Hồ Chí Minh và đảng CSVN, yêu cầu chứng nhân và nạn nhân, tiếp tay với Ủy ban lập thành hồ sơ, sẽ trình bày trong một cuốn hắc thư (livre noir), coi như bản cáo trạng trước thế giới. Cùng lúc, chiến dịch gửi thư phản kháng tới UNESCO được phát động.

Hầu hết các cơ quan truyền thông Việt ngữ - báo chí, chương trình phát thanh, bản tin nội bộ, ở các nước định cư, đã sốt sắng phổ biến tin tức và tài liệu do Ủy ban cung cấp ; lại tự động đăng tải nhiều bài viết, nhiều thư tố cáo huyền thoại Hồ Chí Minh do ký giả, nhân sĩ, nhà văn hóa giáo dục, đại diện đoàn thể, gửi đến. Vị Giám đốc Đông Nam Á Vụ của UNESCO sau này cho Ủy ban hay, đã tiếp nhận tổng cộng hơn ba-mươi ngàn thư phản kháng. Cộng đồng người Việt ở Pháp, và một vài nước lân cận, đã hăng hái tham dự cuộc biểu tình chống đối, do Ủy ban đề xướng, nhân Ngày Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 1987, ở công trường Nhân quyền, đối diện tháp Eiffel.

Tại lãnh vực tranh đấu trực diện là UNESCO, ủy ban trù liệu tiếp xúc rộng rãi với các thành viên quốc gia không cộng sản, các thành viên là tổ chức ngoài chính quyền (Organisation Non Gouvernementale - ONG), các nhân vật chủ chốt ở cơ quan Liên Hiệp Quốc, kể cả Tổng Thư Ký M'Bow đương nhiệm. Luận cứ đầu tiên Ủy ban trình bày là CSVN muốn UNESCO lấy ngày 19.5.1990 làm sinh nhật bách niên của Hồ Chí Minh. Nhưng theo sự kê khai của đương sự hồi sinh tiền, và theo các tài liệu chính thức của đảng, Hồ Chí Minh có tới 5 ngày tháng năm sinh khác nhau. Thời điểm lễ kỷ niệm quốc tế ấn định một cách hồ đồ, sẽ khiến cho uy tín của UNESCO và Liên Hiệp Quốc bị thương tổn. Bằng chứng gần cận về lề thói thay đổi dữ kiện lịch sử bởi CSVN, là họ đã loan báo Hồ Chí Minh tạ thế ngày 03.9.1969, trong khi ông mất từ ngày hôm trước, 02.9.1969.

Và để tạo áp lực phía chính phủ Pháp - có ảnh hưởng đáng kể, vì Paris là nơi đặt trụ sở UNESCO - Ủy ban tranh thủ được sự ủng hộ triệt để của Hội Người Pháp Đông Dương (ANAI - Association des Francais d'Indochine) gồm các gia đình Pháp kiều, cựu quân nhân khi trước cư trú hay phục vụ tại ba nước Việt-Mên Lào. Hai bên đồng ý phối hợp chương trình và phương thức vận động. Hội ANAI sẽ nhường cho cộng đồng VN ra mặt trước công luận, đi hàng đầu khi biểu tình, hội họp, để Hội khỏi vướng mắc lời đối phương cáo buộc, có hành động trả thù sự thất trận năm 1954. Do sự thúc đẩy của Hội ANAI, và lời thỉnh cầu của Ủy ban, một số dân biểu, nghị sĩ đối lập lên tiếng chất vấn trên diễn đàn quốc hội, yêu cầu chính quyền - do tả phái lãnh đạo sau khi Mitterand đắc cử tổng thống năm 1981 - bác bỏ sự vinh danh Hồ Chí Minh. Thêm lời rỉ tai ở hậu trường: nếu chính phủ Pháp có thái độ tán thành, Hội ANAI, các chính đảng phái hữu, và Ủy ban hành động của người Việt, sẽ huy động cựu chiến binh gồm thương binh và gia đình tử sĩ trận chiến VN-1 (1945-1954), cùng với thuyền nhân, người tị nạn CS mọi quốc tịch, các đoàn thể như Hội Y sĩ Thế giới, Hội Nhân quyền, v.v... xuống đường liên tiếp khắp nơi. Kết quả là chính phủ Pháp hứa đứng ngoài, không bỏ phiếu nếu Đại hội đồng UNESCO thảo luận nghị quyết đề cao Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, như đã dự đoán, Tiểu ban Văn hóa với đa số thuận, đã ghi vào nghị trình Đại hội đồng UNESCO năm 1987, danh sách sẽ được tuyên dương năm 1990, gồm 7 nhân vật: Phya Anuman Rajadhon (Thái Lan), Thomas Munzer (Đông Đức), Anton Semionovitch Makarenko (Liên Sô), Hồ Chí Minh (Việt Nam), Jawaharlal Nehru (Ấn Độ), và Sinan (Thổ Nhĩ Ky). Lời tuyên dương Hồ Chí Minh dùng trọn bản văn do phái đoàn CSVN soạn - cũng như lời tuyên dương các nhân vật khác do phái đoàn quốc gia liên hệ đề nghị - được Đại hội đồng thông qua không thảo luận.

Ủy ban đành chuyển qua vận động giảm thiểu tầm vóc tổ chức kỷ niệm. Hai biến cố thời sự đem lại thời cơ thuận lợi cho hành động của Ủy ban và các đồng minh. Ông M'Bow thất cử; ông Frederico Meillor, nhân sĩ Tây-Ban-Nha (Espagne), thay thế làm Tổng Thư Ký UNESCO. Rồi những chính thể cộng sản ở Đông Âu kế tiếp sụp đổ; chấn động vang dội nhất là sự phá hủy bức tường ô nhục ở Bá-Linh (Berlin) và sự thống nhất Đức quốc sớm hơn các lời tiên đoán. Sự phát triển mạnh mẽ của trào lưu dân chủ, có hiệu lực xóa bỏ luôn những công trình che dấu, thổi phồng, hóa trang, của guồng máy tuyên truyền cộng sản. Bộ mặt thực của mô hình chế độ cộng sản, của các lãnh tụ tối cao Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Ceaucescu, Kim Nhật Thành, v.v... dần dần bộc lộ, làm tiêu tan những hình ảnh thần tượng tuyệt đỉnh hoàn mỹ, dựng lên từ mấy chục năm.

Ủy ban được vị tân Tổng Thư Ký Frederico Meillor trấn an : không thể hủy bỏ nghị quyết 1987 (phải do một nghị quyết khác của Đại hội đồng), nhưng UNESCO sẽ không tổ chức kỷ niệm, và không can dự bất cứ hành động nào để vinh danh Hồ Chí Minh tại trụ sở Paris. Thực tế là ngân sách UNESCO do ông soạn thảo, sẽ không dự trù ngân khoản cho công việc đó. Việt Nam cùng nước nào muốn cử hành lễ sinh nhật bách niên của Hồ Chí Minh là tùy ý riêng, không liên quan gì tới UNESCO cả. Do đó, Ủy ban nhận định rằng công tác mà cộng đồng ủy nhiệm đạt kết quả tương đối thỏa mãn. Ủy ban quyết định chấm dứt chiến dịch thư phản kháng ; đình chỉ việc lập hồ sơ, ấn hành hắc thư tố cáo tội ác Hồ Chí Minh và CSVN; không trù liệu tập họp, biểu tình phản đối kỷ niệm sinh nhật Hồ Chí Minh bởi UNESCO, vì sự việc ấy sẽ không xảy ra. Nhưng Ủy ban tiếp tục theo dõi nội vụ, để phản ứng khi cần thiết.

Quả nhiên trước ngày 19.5.1990, Ủy ban được tin rằng, CSVN loan báo mập mờ kỷ niệm trọng thể sinh nhật bách niên của Hồ Chí Minh, tại phòng khánh tiết UNESCO. Một số văn công nghệ sĩ từ quốc nội sang, gồm đoàn múa rối nước, sẽ trình diễn trong buổi lễ, phụ thêm triển lãm và tiếp tân. Tổng thư ký Nguyễn Văn Trần lập tức tới gặp ông Giám đốc Đông Nam Á Vụ UNESCO để chất vấn, mang theo thiệp mời của sứ quán, in hình Hồ Chí Minh với bối cảnh là trụ sở UNESCO. Nhà chức trách đó cho hay UNESCO tiếp đơn giữ chỗ trước, đã theo qui lệ cho sứ quán mướn 2 căn phòng thường dành cho mọi sinh hoạt của thành viên mà thôi. Ông không hay biết chương trình tổ chức, và nếu có thiệp mời, chắc chắn ông Tổng Thư Ký cùng các cộng sự viên sẽ không tham dự. Ông ghi nhận lời phản đối hợp lý của Ủy ban, bảo đảm Văn phòng sẽ đòi sứ quán hủy bỏ thiệp mời có thể gây ngộ nhận. Hội ANAI tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Pháp, cũng được xác nhận không có đại diện chính quyền, nhân viên chính phủ, đại diện quốc hội, đại diện Đô thành Paris, tham dự lễ kỷ niệm hay tiếp tân, triển lãm, sứ quán CSVN dự liệu. Sau đó, sứ quán đã phải thu hồi thiệp mời in hình Hồ Chí Minh gửi cho ngoại giao đoàn, thành viên UNESCO, các nhân vật chính quyền và dân sự Pháp; thiệp chỉ xử dụng với tính cách nội bộ để mời Việt kiều.

Một đặc phái viên của Ủy ban tới trụ sở UNESCO ngày 19.5.1990 để kiểm tra, báo cáo rằng chung cuộc, sứ quán chỉ mướn một phòng sinh hoạt nhỏ thay vì hai (gồm thêm một phòng lớn có sân khấu). Nhân số hiện diện khoảng chừng 60, 70 tân khách; hầu hết là hội viên Việt kiều Yêu nước. Lác đác vài khuôn mặt ngoại quốc, phỏng đoán là đảng viên cộng sản Pháp, thành viên các phái đoàn thân hữu với chế độ như Cuba, Trung quốc, Bắc Hàn, Mên, Lào.

Một cuộc biểu tình phản kháng vào đúng giờ khắc buổi kỷ niệm của sứ quán CSVN, qui tụ hơn một trăm người, đã diễn ra ở công trường Fontenoy gần trụ sở UNESCO. Hành động do Ủy ban Quốc tế Trần Văn Bá, không phải là thành viên Ủy ban Tố cáo Tội ác Hồ Chí Minh (vì chưa ra đời năm 1987), đề xướng. Hai đại diện đoàn biểu tình là ông Trần Văn Tòng và ký giả Olivier Todd đến trụ sở UNESCO, đưa lời phản kháng, đã được ông Giám đốc Đông Nam Á Vụ tiếp kiến. Khi nghe xong lời trình bày về lập trường và thái độ của cơ quan Liên Hiệp Quốc, sự can thiệp của Ủy ban Tố cáo Tội ác Hồ Chí Minh, và các biện pháp đã thỏa hiệp, hai vị đại diện đồng ý là UNESCO vô can; đoàn biểu tình sẽ chỉ tập trung hành động, để đả đảo sự vinh danh Hồ Chí Minh, người có tội trước lịch sử nhân loại, đã tàn hại đất nước và dân tộc Việt Nam, và hai nước láng giềng Mên Lào.

Ủy ban Tố cáo Tội ác Hồ Chí Minh chính thức giải tán cuối tháng 5 dl. 1990. Đáng tiếc là Ủy ban không chủ trương quảng bá thành quả công tác, vì cho rằng đó là bổn phận, nên còn có thể có dư luận thiếu chính xác ngay tại Pháp, về thủ đoạn của đảng CS, mập mờ xử dụng danh nghĩa UNESCO, đánh bóng hình tượng Hồ Chí Minh.


Nghiêm Văn Thạch
1990
*
***
*

theo:
http://www.benxua.com/AspNetForums/ShowPost.aspx?PostID=183662&PageIndex=4

Aucun commentaire: