vendredi 3 août 2007

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Của Lịch Sử Việt Nams

1 commentaire:

vietnamfreedom a dit…

Các link hội luận về HCM tên VGCS đã chết, quý vị có thể lấy về từ ở đây.
http://exodusforvietnam.blogspot.com/2008/01/chng-trnh-hi-lun-vi-k-gi-tng-thng-v-lnh.html

hoặc là ở đây

http://exodusforvietnam.wordpress.com/category/h%e1%bb%99i-lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%9bi-ky-gi%e1%ba%a3-t%c6%b0%e1%bb%9dng-th%e1%ba%afng/