mardi 7 août 2007

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - phần 16

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Của Lịch Sử Việt Nam - phần 16

Đảng Cộng Sản Xiêm: Nước Mắm Việt Nam Dán Nhãn Hiệu Thái Lan!
Hồ Chí Minh - hình chụp lúc chập chững bước vào con đường làm Việt gian cho đế quốc Liên Xô.
Văn Kiện Đảng Tòan Tập bạch hóa và hệ thống hóa đỉnh cao Việt gian của đảng cộng sảnTài liệu của UNESCO cho thấy Việt gian cộng sản "đề nghị"
UNESCO vinh danh Việt gian Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa chứ không
phải UNESCO tự ý vinh danh Việt Gian Hồ.
Phần 16 hội luận về Hồ Chí Minh nói về về việc Hồ thi hành lệnh của Quốc Tế Cộng Sản để đến Thái Lan, Mã Lai nhằm thành lập đảng cộng sản Thái và Mã Lai. Hồ tảo tần ngược xuôi từ Nam chí bắc Thái và Mã Lai không phải vì cách mạng Việt Nam mà vì quyền lợi của Liên Xô giao phó trong sự nghiệp bành trướng ảnh hưởng chủ nghĩa cộng sản vào vùng Đông Nam Á. Dĩ nhiên, Hồ luôn luôn lãnh lương của QTCS để thi hành công tác này. Tại sao chúng ta lại gọi đang cộng sản Xiêm là nước mắm Việt Nam dán nhãn hiệu Thái Lan? Hòang Văn Hoan đã kể lại việc thành lập đảng cộng sản Xiêm ra sao? Phản ứng của cán bộ cộng sản Việt Nam như thế nào khi bị Hồ kêu vào gia nhập đảng cộng sản Thái? Hãy đọc kỹ những đọan mà Hòang Văn Hoan kể lại việc thành lập đảng cộng sản Xiêm để thấy rõ bản chất tay sai và Việt gian của Hồ Chí Minh khi cặm cụi thực thi tất cả các nghị quyết và đường lối chính sách của đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ 6.
Ngòai ra chúng tôi cũng xin cám ơn anh John Nguyễn - một bạn đọc của VietnamExodus đã cung cấp cho chúng tôi tài liệu của Unesco nói về cái gọi là "danh nhân văn hóa" Hồ Chí Minh. Đọc kỹ tài liệu này chúng ta thấy rất rõ là đảng cộng sản Việt gian đề nghị với Unesco để vinh danh Việt gian Hồ Chí Minh chứ không phải Unesco quyết định độc lập trong việc vinh danh Hồ!!!! Đọc kỹ thêm se thấy Pháp và Ấn Độ cũng đề nghị vinh danh người của họ.
Trước sự phản đối của cộng đồng ngừoi Việt hải ngọai, Unesco đã hủy bỏ đề nghị của cộng sản Việt gian (thành viên chính thức của UNESCO) vinh dang Hồ Việt gian. Đây là một chiến thắng quan trọng và rất lớn của cộng đồng người Việt Hải ngọai. UNESCO đã không nghe theo thành viên chính thức của họ là Việt gian cộng sản mà nghe theo cộng đồng người Việt hải ngọai. Tài liệu này đã lật mặt nạ bản chất gian trá của bộ máy tuyên truyền của Việt gian cộng sản trong việc rêu rao rằng UNESCO vinh danh Việt gian Hồ!!!!. Xin quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.

Đọan 1

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 2

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 3

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 4

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 5

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 6

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe
Đọan 7
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 8

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tài liệu của UNESCO. (chú ý ở trang 17 của tài liệu viết rất rõ chính quyền Việt gian cộng sản đề nghị vinh danh Việt gian Hồ Chí Minh)

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=2263

http://www.esnips.com/
http://www.esnips.com/ key: unesco

Aucun commentaire: